ติดต่อเต็นท์

BOY CM

111 ต้นขาม 2 ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

089-6356034